De VZW

Vzw De Klaproos is een voorziening voor mensen met een beperking die gegroeid is uit de bezorgdheid van enkele ouders. Door permanent of tijdelijk de zorg over te nemen, willen we de levenskwaliteit verbeteren van onze zorgvragers én van hun directe omgeving.
De Klaproos wil zijn bewoners en gasten de mogelijkheid bieden om als volwaardige burgers

in de samenleving te functioneren en verleent daarbij de nodige ondersteuning en gespecialiseerde hulp op maat.
Als Vergunde Zorg Aanbieder (VZA) hebben we momenteel 14 vaste bewoners, verdeeld over twee leefgroepen.
Er kunnen maximum 2 personen per dag terecht in het kortverblijf.
Tenslotte krijgen 8 gasten een zinvolle dagbesteding in het dagcentrum.

Historiek

Historiek -
1995 : De opvang voor mensen met een handicap in Beveren is onvoldoende om alle zorgvragen op te vangen. Lotgenoten nemen zelf initiatief en vzw De Klaproos is geboren. Wij willen AANVULLEND zijn bij het aanbod in Beveren (“De Bron” – home en dagcentrum van OCMW). Vooral voor mensen die daar niet terecht kunnen wegens hun specifieke zorgvraag, specifieke noden …

2000 : dank zij de steun van de gemeente Beveren kunnen we onze intrek nemen in een aangepaste ruime woning (Peperkoren 20). Daar ontvangen we onze eerste gasten in “kortverblijf”, een soort logeerfunctie.

2000 – 2003 : We krijgen steeds de terugkerende vraag naar méér permanente opvang. Er komt binnen de Vlaamse Begroting ruimte voor uitbreiding.

2003 : We starten met ons “home” en “dagcentrum”.


In ons tehuis komen 10 mensen permanent wonen. Vijf van hen onder het stelsel “nursing” omdat ze méér fysieke zorg nodig hebben, de anderen in de bezigheidsgroep.
De bewoners en gasten die meer zorgen nodig hebben verblijven in leefgroep 'Beveren', de anderen in leefgroep 'Kallo'.

2003 – 2010 : Onze werking draait op volle toeren. We ervaren echter de beperkingen van beide sites én … we draaien met twee ploegen op twee plaatsen. Niet altijd handig op organisatorisch vlak.
Omdat we beide huizen ook huren betekent dit een flinke hap uit ons budget.
We beginnen te dromen.
Het idee voor een nieuwbouw, alle bewoners en gasten op één plaats, alles nieuw, alles beneden, voor iedereen een eigen kamer, …. Hoe tof zou dat niet zijn.

De Klaproos doet meer dan dromen !

De gemeente schenkt ons een stuk grond aan de rand van Kallo (met recht van opstal) en verleent ons een renteloze lening van 1 miljoen euro. Op die manier kunnen we een fantastisch gebouw neerzetten. We mogen ook rekenen op een aantal grote sponsors (o.a. Electrabel en Total Fina).

10-10-10 (“magische” 10 oktober 2010) : opening van onze nieuwbouw.

2015: We worden zorgaanbieder FAM (Flexibel Aanbod Meerderjarigen)
2017: We zijn een Vergunde Zorg Aanbieder (VZA)

Missie

De missie van vzw De Klaproos is het bieden van ondersteuning aan mensen met een beperking en hun naaste omgeving om zo de kwaliteit van hun leven te verbeteren.
De naam ‘Klaproos’ is niet zomaar gekozen, deze tere bloem langs de kant van de weg is mooi en sterk als je ze laat staan waar ze staat. Pluk haar en ze verwelkt!
De persoon met een (verstandelijke) handicap wordt door ons beschouwd als iemand met mogelijkheden om als

volwaardige burger in de samenleving te functioneren, mits de noodzakelijke, specifieke ondersteuning.
Emancipatie en privacy staan daarbij centraal. Waar vroeger het accent lag op ‘zorgen voor’ wordt nu de nadruk gelegd op zelf meer greep krijgen op het leven.
Begeleiding moet hierbij de gewenste houvast bieden. Goede hulp is een combinatie van zorg door het natuurlijke sociale netwerk én van gespecialiseerde hulp. Vzw De Klaproos wil deel uitmaken van dit zorgend netwerk rond een persoon met een beperking.

Vzw de Klaproos wil...

... De Klaproos wil een verfrissing zijn in de klassieke opvang van mensen met een handicap en met respect voor hun eigenheid. De Klaproos wil mensen niet klasseren in ‘vakjes’ en probeert los te komen van dit gangbare denkpatroon.

De Klaproos wil zich blijvend engageren om de noden in de regio kenbaar te maken en hiervoor een oplossing te creëren.

... De Klaproos wil zorg op maat bieden in de geest van 'Perspectief 2020'. Daarom bieden we verschillende opvangmogelijkheden naargelang de 'vraag' van de gebruikers. Naast de permanente opvang van veertien vaste bewoners kunnen mensen bij ons terecht voor korte logeerperiodes of opvang enkel overdag.
Op die manier proberen we een evenwicht te zoeken voor alle partijen in de zorg voor elkaar.

... De Klaproos wil op de eerste plaats een warme ‘thuis’ zijn voor zijn bewoners en gasten in een gezellige leefomgeving.
Er worden zinvolle activiteiten aangeboden die aansluiten bij ieders willen en kunnen.
Door deel te nemen aan het maatschappelijk leven proberen we de inclusiegedachte te realiseren.
De opvang van vaste bewoners en gasten in kortverblijf en dagcentrum in dezelfde leefgroep, biedt een kans om meer mensen beter te leren kennen en is een verruiming van hun sociale contacten.

... De Klaproos wil een veilige haven zijn, waar ouders of vertegenwoordigers met een gerust hart hun zoon/dochter of familielid laten verblijven.

Onze Waarden

Waardevol omgaan met mensen vraagt steeds een groot hart en een
scherp oog. Deze regel geldt voor ieder teamlid, vrijwilliger,
gast, gebruiker, of familie die betrokken is bij het gebeuren.
Vzw De Klaproos stelt als waarden dat personeel, stagiairs en
vrijwilligers:

 • Zich willen en kunnen verplaatsen in de leefwereld van een
  ander.
 • Kunnen zoeken naar de betekenis van iemands handelen en
  geïnteresseerd zijn in hun levensgeschiedenis.
 • Een ander kunnen aanvaarden zoals hij/zij is, en gepaste ondersteuning bieden.
 • Zichzelf kunnen geven en afstand kunnen nemen door het
  bezitten van een kritische zelfreflectie en door open te willen
  staan voor feedback.
 • Positief kritisch willen samenwerken met anderen en
  verantwoordelijk willen en kunnen zijn. Dit vereist een
  flexibele en ondernemende aanpak.
 • Vinden dat personen met een handicap recht hebben op
  het nemen van verantwoorde risico’s in het dagelijkse bestaan.

Objectieven

Vzw De Klaproos wil (permanent of tijdelijk) de zorg overnemen van de persoon met een handicap en een warm en veilig leefklimaat scheppen voor zijn gasten of gebruikers. Ouders, familie of andere zorgverleners kunnen met een gerust hart vakantie nemen, op adem komen, ziek zijn of de zorg volledig aan vzw De Klaproos overdragen. Met andere woorden, we willen de gasten of gebruikers opvangen naargelang hun noden. Dit alles willen we realiseren in een open communicatie met de gast of gebruiker gedurende de zoektocht naar antwoorden bij vragen van de gast of gebruiker.