HISTORIEK

1995

Geboorte van De Klaproos: lotgenoten nemen het besluit om ZELF iets te doen. Anders zouden hun kinderen niet de gewenste opvang kunnen krijgen, dicht bij huis!

De opvang voor mensen met een handicap in Beveren is onvoldoende om alle zorgvragen op te vangen. Lotgenoten nemen zelf initiatief en vzw De Klaproos is geboren. Wij willen AANVULLEND zijn bij het aanbod in Beveren (“De Bron” – home en dagcentrum van OCMW). Vooral voor mensen die daar niet terecht kunnen wegens hun specifieke zorgvraag, specifieke noden …

2000

Eerste opvang (enkel Kortverblijf) in Peperkoren 20, Beveren

Dank zij de steun van de gemeente Beveren kunnen we onze intrek nemen in een aangepaste ruime woning (Peperkoren 20). Daar ontvangen we onze eerste gasten in “kortverblijf”, een soort logeerfunctie.

2003

We krijgen steeds de terugkerende vraag naar méér permanente opvang. Er komt binnen de Vlaamse Begroting ruimte voor uitbreiding.

Uitbreiding met 10 plaatsen “tehuis” en 2 plaatsen dagcentrum.
Tweede woning: Kruisdijklaan 33, Kallo

We starten met ons “home” en “dagcentrum”.

In ons tehuis komen 10 mensen permanent wonen. Vijf van hen onder het stelsel “nursing” omdat ze méér fysieke zorg nodig hebben, de anderen in de bezigheidsgroep.
De bewoners en gasten die meer zorgen nodig hebben verblijven in leefgroep ‘Beveren’, de anderen in leefgroep ‘Kallo’.

2010

Onze werking draait op volle toeren. We ervaren echter de beperkingen van beide sites én … we draaien met twee ploegen op twee plaatsen. Niet altijd handig op organisatorisch vlak.
Omdat we beide huizen ook huren betekent dit een flinke hap uit ons budget.
We beginnen te dromen.
Het idee voor een nieuwbouw, alle bewoners en gasten op één plaats, alles nieuw, alles beneden, voor iedereen een eigen kamer, …. Hoe tof zou dat niet zijn.

De Klaproos doet meer dan dromen !

De gemeente schenkt ons een stuk grond aan de rand van Kallo (met recht van opstal) en verleent ons een renteloze lening van 1 miljoen euro. Op die manier kunnen we een fantastisch gebouw neerzetten. We mogen ook rekenen op een aantal grote sponsors (o.a. Electrabel en Total Fina).

Opening van onze nieuwbouw, Beverse Dijk 63, Kallo

“Magische” 10 oktober 2010 : opening van onze nieuwbouw.

2015

We worden zorgaanbieder FAM (Flexibel Aanbod Meerderjarigen)

 

2017

We zijn een Vergunde Zorg Aanbieder (VZA)

 

2019

 

2021