De Klaproos wil ondersteuning aanbieden voor mensen met een beperking én aan het hele netwerk rond deze personen. Met deze persoonlijke aanpak wil De Klaproos de kwaliteit garanderen voor iedere persoon die in De Klaproos verblijft. We zijn ons bewust dat er ruimte en aanvaarding moet zijn voor de invulling die de persoon met een beperking zelf wil geven aan zijn leven.

De naam ‘Klaproos’ is niet zomaar gekozen. Ieder jaar opnieuw staan deze frêle, kwetsbare bloemen te bloeien langs de weg.  Kwetsbaar omdat ze niet overleven wanneer je ze plukt. Ze kleuren het landschap rood en velen onder ons zullen zich laten bekoren door hun pracht.

De oprichters trekken volgende vergelijking:  Biedt mensen met een beperking opvang dicht bij huis zodat ze niet uit hun omgeving getrokken worden om elders ver weg te verblijven. Dicht bij huis voelen ze zich sterker. Mensen met een beperking geven kleur aan de maatschappij. Zij zullen er altijd zijn. Velen onder ons zullen hun schoonheid zien en zich laten bekoren.

De Klaproos ziet iedere mens met een beperking als een volwaardige burger en zal specifieke ondersteuning bieden om elk individu zo optimaal mogelijk te laten functioneren in de maatschappij.

De familie en het sociaal netwerk rond elk persoon zal respectvol betrokken worden bij deze ondersteuning. Emancipatie en privacy draagt De Klaproos hoog in het vaandel.

Alle medewerkers zetten zich in om deze filosofie met zich mee te dragen doorheen hun dagelijks werk in De Klaproos.

De Klaproos wil ...

… De Klaproos wil een verfrissing zijn in de klassieke opvang van mensen met een handicap en met respect voor hun eigenheid. De Klaproos wil mensen niet klasseren in ‘vakjes’ en probeert los te komen van dit gangbare denkpatroon.

De Klaproos wil zich blijvend engageren om de noden in de regio kenbaar te maken en hiervoor een oplossing te creëren.

… De Klaproos wil zorg op maat bieden in de geest van ‘Perspectief 2020’. Daarom bieden we verschillende opvangmogelijkheden naargelang de ‘vraag’ van de gebruikers. Naast de permanente opvang van veertien vaste bewoners kunnen mensen bij ons terecht voor korte logeerperiodes of opvang enkel overdag.
Op die manier proberen we een evenwicht te zoeken voor alle partijen in de zorg voor elkaar.

… De Klaproos wil een veilige haven zijn, waar ouders of vertegenwoordigers met een gerust hart hun zoon/dochter of familielid laten verblijven.

… De Klaproos wil op de eerste plaats een warme ‘thuis’ zijn voor zijn bewoners en gasten in een gezellige leefomgeving.
Er worden zinvolle activiteiten aangeboden die aansluiten bij ieders willen en kunnen.
Door deel te nemen aan het maatschappelijk leven proberen we de inclusiegedachte te realiseren.
De opvang van vaste bewoners en gasten in kortverblijf en dagcentrum in dezelfde leefgroep, biedt een kans om meer mensen beter te leren kennen en is een verruiming van hun sociale contacten.

ONZE WAARDEN

Waardevol omgaan met mensen vraagt steeds een groot hart en een
scherp oog. Deze regel geldt voor ieder teamlid, vrijwilliger,
gast, gebruiker, of familie die betrokken is bij het gebeuren.
Vzw De Klaproos stelt als waarden dat personeel, stagiairs en
vrijwilligers:

 • Zich willen en kunnen verplaatsen in de leefwereld van een
  ander.
 • Kunnen zoeken naar de betekenis van iemands handelen en
  geïnteresseerd zijn in hun levensgeschiedenis.
 • Een ander kunnen aanvaarden zoals hij/zij is, en gepaste ondersteuning bieden.
 • Zichzelf kunnen geven en afstand kunnen nemen door het
  bezitten van een kritische zelfreflectie en door open te willen
  staan voor feedback.
 • Positief kritisch willen samenwerken met anderen en
  verantwoordelijk willen en kunnen zijn. Dit vereist een
  flexibele en ondernemende aanpak.
 • Vinden dat personen met een handicap recht hebben op
  het nemen van verantwoorde risico’s in het dagelijkse bestaan.

ONS DOEL

Vzw De Klaproos wil (permanent of tijdelijk) de zorg overnemen van de persoon met een handicap en een warm en veilig leefklimaat scheppen voor zijn gasten of gebruikers. Ouders, familie of andere zorgverleners kunnen met een gerust hart vakantie nemen, op adem komen, ziek zijn of de zorg volledig aan vzw De Klaproos overdragen. Met andere woorden, we willen de gasten of gebruikers opvangen naargelang hun noden. Dit alles willen we realiseren in een open communicatie met de gast of gebruiker gedurende de zoektocht naar antwoorden bij vragen van de gast of gebruiker.